Obraz tła
Dodano 2 kwietnia 2024r.

Rozpatrzenie petycji przez Radę Miejską w Brzozowie na sesji w dniu 1 marca r. oraz Wniosek o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LXXIV/746/2024 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2024 r., ze względu na liczne i istotne naruszenie prawa przez Radę Miejską w Brzozowie.

1. Pismo Schwander Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z dnia 15.02.2024 r.

2. Uchwała nr LXXIV/746/2024 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2024 r. wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały nr LXXIV/746/2024 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 1 marca 2024 r. Wniosek z dnia 22.03.2024 r.

Schwander strona 1

Schwander strona 2

Schwander strona 3

Schwander strona 4

Schwander strona 5

Schwander strona 6

Uchwała strona 1

Uchwała strona 2

Uchwała strona 3

Wniosek strona 1

Wniosek strona 2

Wniosek strona 3

Wniosek strona 4

Wniosek strona 5

Wniosek strona 6

Wniosek strona 7

Wniosek strona 8

Wniosek strona 9

Dodano 21 lutego 2023r.

Protokół strona 1

Protokół strona 2

Protokół strona 3

Protokół strona 4

Protokół strona 5

Protokół strona 6

Protokół strona 7

Protokół strona 8

Protokół strona 9

Protokół strona 10

Protokół strona 11

Protokół strona 12

Dodano 21 lutego 2024r.

Odpowiedź na protokół strona 1

Odpowiedź na protokół strona 2

Odpowiedź na protokół strona 3

Odpowiedź na protokół strona 4

Odpowiedź na protokół strona 5

Odpowiedź na protokół strona 6

Odpowiedź na protokół strona 7

Odpowiedź na protokół strona 8

Odpowiedź na protokół strona 13

Odpowiedź na protokół strona 14

Odpowiedź na protokół strona 15

Odpowiedź na protokół strona 16

Odpowiedź na protokół strona 17

Odpowiedź na protokół strona 18

Odpowiedź na protokół strona 19

Odpowiedź na protokół strona 20

Odpowiedź na protokół strona 21

Odpowiedź na protokół strona 22

Odpowiedź na protokół strona 23

Odpowiedź na protokół strona 24

Odpowiedź na protokół strona 25

Odpowiedź na protokół strona 26

Odpowiedź na protokół strona 27

Odpowiedź na protokół strona 28

Odpowiedź na protokół strona 29

Odpowiedź na protokół strona 30

Odpowiedź na protokół strona 31

Odpowiedź na protokół strona 32

Odpowiedź na protokół strona 33

Odpowiedź na protokół strona 34

Dodano 21 lutego 2024r.

Protokół strona 1

Protokół strona 2

Protokół strona 3

Dodano 21 lutego 2024r.

Odpowiedź na protokół strona 1

Odpowiedź na protokół strona 2

Odpowiedź na protokół strona 3

Odpowiedź na protokół strona 4

Odpowiedź na protokół strona 5

Odpowiedź na protokół strona 6

Odpowiedź na protokół strona 7

Odpowiedź na protokół strona 8

Odpowiedź na protokół strona 9

Odpowiedź na protokół strona 10

Odpowiedź na protokół strona 11

Odpowiedź na protokół strona 12

Odpowiedź na protokół strona 13

Odpowiedź na protokół strona 14

Odpowiedź na protokół strona 15

Odpowiedź na protokół strona 16

Odpowiedź na protokół strona 17

Odpowiedź na protokół strona 18

Odpowiedź na protokół strona 19

Odpowiedź na protokół strona 20

Odpowiedź na protokół strona 21

Odpowiedź na protokół strona 22

Odpowiedź na protokół strona 23

Odpowiedź na protokół strona 24

Odpowiedź na protokół strona 25

Odpowiedź na protokół strona 26

Dodano 30 stycznia 2024r.

Pismo Rady Miejskiej Brzozów

Dodano 17 grudnia 2023r.

Pragniemy poinformować, że w dniu 14.12.2023 r. PETYCJA PRZECIWKO WYZNACZENIU OBSZARU I GRANIC „NOWEJ” AGLOMERACJI BRZOZÓW POPRZEZ POŁĄCZENIE DOTYCHCZASOWYCH AGLOMERACJI GRABOWNICA STARZEŃSKA I AGLOMERACJI BRZOZÓW ORAZ PRZECIWKO BUDOWIE NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI GRABOWNICA STARZEŃSKA została przekazana Radzie Miasta i Gminy Brzozów oraz Burmistrzowi Brzozowa.

Petycję podpisało 1516 osób. Dziękujemy wszystkim, którzy są zainteresowani uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie Brzozów oraz w Gminie Dydnia i poparli petycję. W sprawie, na bieżąco będziemy przekazywać wszelkie informacje.

Życzymy wszystkim wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Zespół organizacji protestu

Dodano 15 listopada 2023r.

Baner b3

Baner b4